Qimono, a place to center your self

Op een vroege zaterdagochtend worden we hartelijk verwelkomd door Vincent Verschooris in zijn charmante meditatiehuis, Qimono. Vroeg is het niet voor Vincent, want hij probeert iedere dag op te staan, bij dag en dauw, om 5u30. Het is niet zijn wekker die hem wekt, maar wel zijn lichaam. Samen met mijn fotograaf settelen we ons.

Ik zucht eens en zet me neer op een klein kussentje waarop ik, verrassend genoeg, een heel natuurlijke en vertrouwde houding aanneem. Ik kom meteen al tot rust. Het haardvuur knettert en vult de ruimte met aangename warmte. Ik ben klaar. Klaar om Vincents verhaal te horen én mezelf even tot rust te brengen. “Welkom bij Qimono, a place to center your self.

De diepe wortels van Qimono

“Terugkeren naar het centrum is heel belangrijk” verkondigt Vincent. We krijgen meteen een hapje en een drankje. Een zuiver matchadrankje, zelfgemaakte cacaothee en walnoten. Alles is puur, eerlijk en zo zacht mogelijk.

“Clarysse Catherine maakte speciaal voor ons keramieken potjes. Vervaardigd in de groene kleur van Qimono.” Het is niet alleen lekker wat we krijgen, het heeft een dieperliggende betekenis. “Het drankje is pure matcha. Het is zeer zuiverend en versterkt het immuunsysteem. De walnoten verwijzen naar ‘het celebrale’. Ons intern pitje dat uiteraard doorheen de jaren is gegroeid, maar waar we steeds minder en minder aandacht voor hebben.” Vincent wil ons met Qimono laten terugkeren naar het natuurlijke, naar die rust. Terugkeren naar ons centrum en ons eigen lichaam. 

Qimono doet ons meteen denken aan het trendy kledingstuk dat in Japan wordt gebruikt voor tal van tradities, maar we kunnen het ook linken naar de rust terugbrengen. ‘Qi’ komt van het woord ‘chi’ dat levensenergie betekent. En door te mediteren vinden we die terug. Als we het woord omdraaien lees je ‘IQ’. Het brein, je hoofd.  “Mensen zitten vandaag te veel in hun hoofd met hun ego en vergeten hun centrum, het hart. Bij Qimono leren we om aan even niets te denken en niets te doen. En quess what, dat is best moeilijk om te doen.” 

Misbruik van meditatie

Als je vandaag geen foto op Instagram hebt met een yogapose ben je niet meer hip of populair. We voelen het allemaal dat yoga en meditatie zich een weg baant in ons leven. Dat is ook normaal door de hoge prestatiedruk dat de maatschappij ons oplegt. Toch zien we dat velen het doen om commerciële redenen. Ze houden geen rekening met het effectief doel van meditatie en yoga: jezelf tot rust brengen.

“Bij Qimono willen we de mensen net niet duwen in een bepaalde richting. Iedereen dient zijn eigen ritme te bekijken en zich daar het beste bij te voelen.”

“Alle yoga- en meditatiebewegingen vinden hun oorsprong in het Hindoeïsme. Je hebt het Tibetaans BoeddhismeTranscendente Meditatie, de Rebirthing… Ik kan zo wel nog een tijdje doorgaan. Vaak hebben deze bewegingen het kenmerk dat je moet vasthouden aan de leer. Bij Qimono willen we de mensen net niet duwen in een bepaalde richting. Iedereen dient zijn eigen ritme te bekijken en zich daar het beste bij te voelen.”

Meditatie en yoga, tot jezelf komen, krijgt dus een commercieel kantje en daardoor kunnen de prijzen sterk oplopen. Ooit deed ik zelf enkele sessies Hot Yoga of Bikram Yoga. En ik moet toegeven. Dat was niet goedkoop voor de portemonnee, maar ik plukte er wel de vruchten van, lichamelijk. Deze vorm was wel eerder gericht op prestatie, het goed kunnen uitvoeren van de poses. En dat was niet naar wat ik op zoek was. Ik wilde eerder wat rust vinden, zonder te oordelen over goed of slecht. 

Andere meditatievormen vragen eerst een smak geld. Tast maar diep in die buidel want instapkosten van € 500 zijn niet abnormaal.  Dan krijg je een uniek mantra en heel veel theoretische uitleg. Een mantra is een spreuk, een woord, een zin die je tussen het mediteren vaak blijft herhalen. In het Hindoeïsme is de ‘Om‘ de basismantra. Maar de bekendste is vast en zeker HARE KRSNA

Eerste meditatiestappen van Vincent 

“Mijn eerste meditatiestappen waren deze in de stiltehoeve Metanoia, twee jaar geleden. Daar kregen we ‘lessen’ om op onze ademhaling te letten en even uit te blazen. Daar las ik ook het boek Catching the big fish van David Lynch. Bekend als filmregisseur en kunstenaar. Hij was zware cannabisgebruiker en kreeg op 36 jarige leeftijd het inzicht dat hij het leven over een andere boeg moest gooien. Hij vond zichzelf in meditatie. Lynch vond niet alleen rust, maar kreeg nog meer ideeën voor zijn films en kunstwerken. Omdat hij alles beter kon plaatsen. Ik vond dat fantastisch.” Vincent was sterk aangegrepen door dit verhaal. Misschien omdat hij op dat moment ook 36 was?

Lynch is na 30 jaar een ware beoefenaar van de Transcendente Meditatie (TM)Hij is ervan overtuigd dat het stress vermindert en de relaties tussen mensen kan verbeteren met zelfs vrede tot gevolg. It has to come from inside. En met meditatie kan je wat binnenin zit beter begrijpen. Tot er een puur bewustzijn optreedt. Dat betekent dat je je bewust wordt van je gedachten. Meer over Lynch vind je hier.

“David Lynch vond niet alleen rust, maar kreeg nog meer ideeën voor zijn films en kunstwerken. Omdat hij alles beter kon plaatsen. Ik vond dat fantastisch!”

TM was niet de enige stroming die Vincent onderzocht. Hij schuimde zoveel mogelijk centra af om te ontdekken hoe zij tot hun inner peace kwamen.Ook het Japans Zenboeddhisme in San Francisco van Ryoshi Suzuki liet een diepe indruk na.

Een andere stroming was met op- en aftellen. Van 1 tot 10 en van 10 tot 1. “Dat vond ik te cerebraal. Deed me te veel denken aan een geloof en sekte.” 

Vincent vond zich dus in geen enkele stroming helemaal thuis. Hij vond ze te zweverig, dogmatisch of spiritueel. Dus begon hij na te denken om er zelf één op te richten. Of eerder, het beste van alles te bundelen. En zo ontstond Qimono

Qimono, een eigen richting

Qimono gaat zich focussen op de mindfulness. Tussen de innerlijke houding (de mind) en de uiterlijke houding (body) een goede verbinding leggen met de ademhaling. Je ademt op een lagere frequentie om zo meer tot rust te komen en je gedachtengang te controleren.”

Mindfulness is een extractie uit het Boeddhisme en zorgt ervoor dat je mild en zacht bent met jezelf. Je bent zonder oordeel tijdens de meditatie en ontdekt dat gedachten slechts voorbijgaande elementen zijn. Net zoals slechte stemmingen ook tijdelijk zijn. Door je te focussen op de ademhaling en zonder oordeel te zijn in de meditatie, leer je ook in het dagelijks leven dit beter te plaatsen. “Er is niets juist of slecht in de meditatie. En dat neemt je mee in je handelingen”. Mindfulness begint dus van binnenin. 

“Er is niets juist of slecht in de meditatie.”

Je gedachten, gevoelens, gedragingen en gewaarwordingen zijn allemaal met elkaar verbonden. Zie het zoals een vierkant met aan elke hoek een item.  De gedachten lokken emoties uit. Gewaarwording laat je iets doen of zelfs een bepaald gedrag kan je emoties bepalen.  Door te mediteren leren we dat deze patronen doorbreekbaar zijn. Door te mediteren laat je het vierkant ronddraaien totdat het een cirkel wordt. De items verbinden elkaar, maar zorgen niet meer voor een kettingreactie. Ze zijn in harmonie.

“Vaak doen we aan passieve gewaarwording. Je kan naar iets kijken of je kan iets zien. Dat zijn twee totaal andere belevenissen. Denk maar even aan de fabel van de haas en de schildpad. De haas is vluchtig, rent de weg af zonder iets te zien. De schildpad ziet meer van de weg. Bij meditatie is dat net hetzelfde. Je gaat van op een afstand naar jezelf kijken en ziet zo veel meer.”

Een ‘geslaagde’ meditatie

Als totale ‘leek’ vroeg ik aan Vincent wanneer een meditatie geslaagd was. 

‘Prachtige vraag! Een meditatie hoeft niet altijd geslaagd te zijn. Dat is een doel dat we onszelf opleggen in onze prestatiegerichte maatschappij. Een meditatie is gelaagd. De weg is het doel, niet de bestemming. Er is dus geen juist of fout, geen goed of slecht. Er is geen beter, best en opperbest. Je gaat net die verwachting en het presteren even loslaten.

Meditatie is iets wat we kunnen aanvullen op onze dagelijkse leven. “Het is zeer goed voor angsten en een negatief zelfbeeld. Ons ego is de kroon en die kroon is koning en wil heersen. Die smijt onszelf in de kerker van onze ribbenkast waar ons hart zit opgesloten. En dat duwt alles naar beneden. De emoties zitten in onze maag. En dan krijg je zoiets bv. als craving. Ik zeg het, lichaam en geest zijn zeer sterk met elkaar verbonden.”

Tweemaal per dag 20 minuten mediteren is de aanbevolen hoeveelheid. “Ik weet het, het is heel ambitieus, maar met Qimono willen we mediteren even normaal maken als eten en drinken. Het dient een routine worden in je dagelijks leven. Het neemt slechts 40 minuutjes van de dag in beslag. Dat is 2,8% van een volledige dag.  Zie het als een powerbank voor je lichaam. De beschermlaag om de dag door te komen.

De wetenschappelijke basis van mediatie

Vincent vertelt ons dat er niemand binnen de stroming een exclusiecriterium toepast. ‘Bij Qimono kunnen we mensen met een depressie, suïcidale gedachten, psychoses, neuroleptica niet begeleiden in meditatie. Want als je mediteert, open je een kluis. En vaak zitten deze mensen al te ver waardoor dit te confronterend wordt. We verwijzen ze dan door naar de mensen die hun wel kunnen verder  helpen.

Velen denken volgens het principe van Descartes ‘Cognito ergo sum’: ‘ik denk dus ik ben.’ Alles wat we doen moet verifieerbaar zijn en liefst wetenschappelijk. Meditatie doet veel mensen nog denken aan hypnose, iets wat we niet kunnen vatten. Daarom hebben heel wat mensen ook wat argwaan en angst om dit uit te proberen.  Vincent is ervan overtuigd dat er bij mediatie een wetenschappelijk onderlaag is. “In een recente wetenschappelijk onderzoek (Andy Flaser. De helende kracht van meditatie) zie je dat bij 50% een terugval op een nieuwe depressie te voorkomen is door meditatie. Ook werken meer en meer ziekenhuizen samen met mindfulness-coaches om genezingen sneller te laten verlopen. Altijd als aanvulling, nooit ter vervanging. 

“Ons lichaam streeft voortdurend een balans na tussen ons gas- en rempedaal: in het autonoom zenuwstelsel. Ons bloed vervoert hormonen via de bloedbaan en neurotransmitters via de zenuwbaan naar de nodige organen. Door het innemen van extra zuurstof, ga je de samenstelling van je bloed veranderen. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat als je dit doen in complete rusttoestand je telomeren gaan verlengen en je dus je lichaam verjongt.” 

Maar daar stopt het niet bij. Ook de hartcoherentie heeft een link met meditatie. Zo is het HeartMath Institute al 30 jaar bezig met onderzoek naar het hart. Ook in België is arts Louis Van Nieuland, auteur van Blijven ademen er steevast van overtuigd dat de ademhaling doen dalen stress kan verminderen. “We hebben allemaal onze eigen unieke ademfrequentie. Wanneer je deze frequentie weet, moet je er onder gaan om tot rust te komen. En dat is wat we bij Qimono leren. Ook al geloof je er niet in. De ademhaling doen dalen, brengt je lichaam in rust.”

“Meditatie is eigenlijk een pauze nemen. Dus ongedacht je er nu in gelooft of niet, een pauze brengt je tot rust.”

Sceptisch over meditatie

Ik herinner Vincent eraan dat inderdaad heel wat mensen sceptisch tegenover meditatie staan. Ze zien het als kafka en is wetenschappelijk niet te verantwoorden. “Meditatie is eigenlijk een pauze nemen. Dus ongedacht je er nu in gelooft of niet, een pauze brengt je tot rust. Dat is net hetzelfde alsof je terugkomt van reis. Je bent volledig herboren en ziet de zaken soms op een andere manier. Hoeveel keer gebeurt het niet dat mensen na een reis een carrièreswitch ondernemen of een relatie beëindigen omdat ze de zaken vanop een afstand kunnen bekijken. Meditatie zijn die dagelijkse micropauzes en het creëren van perspectief.

Tijdens de meditatiesessie moest je inderdaad jezelf volledig blootstellen. Jezelf centraal zetten. Misschien is dat voor velen een uitdaging? Zijn ze bang om zichzelf volledig tegen te komen?

Anders opstaan

Vincent vertelt dat hij sinds hij mediteert veel bewuster met alles omgaat. Hij volgt zijn eigen slaapritme en zet geen wekker meer.  

“Ook mijn eetpatroon is veranderd. Ik eet minder en gezonder. Laat ons zeggen dat ik bewuster bezig ben met alles. Toen ik de eerste keer hoorde van Mindfull eten, dacht ik ook: niet zwansen hé. Maar je kan het toepassen in welke mate je zelf wil. Dosis facit venenum: het vergif zit hem in de dosis. Alles met mate. Trop est trop. Ik ben dus nog altijd dezelfde persoon, in die zin dat ik nu wel dichter bij mijn zelf sta dan bij mijn ego.

Meditatie uitproberen?

Ik ben ook aan de slag gegaan met meditatie. Het zorgt ervoor dat ik minder pieker en niet te veel blijf nadenken over de dingen. Ook ontdekte ik dat mijn lichaam me veel te vertellen heeft. Luisteren is dus de boodschap. Vincent heeft me hiermee geholpen. De begeleide meditatiesessies zijn voor mij echt een meerwaarde.

Benieuwd naar wat meditatie voor jou kan betekenen? Neem dan zeker eens een kijkje op https://www.qimono.world en laat je positief verrassen door de verschillende manieren van mediteren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: